Strona Biuletynu jest podzielona na trzy obszary:

1. Obszar nagłówka zawiera:

a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,

b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)

c) moduł wyszukujący

2. Obszar menu (z lewej strony) zawiera :

a) odnośnik: "Strona główna"
- znajdujemy tutaj podstawowe dane dotyczące podmiotu

b) odnośnik:"Kontakt"
- są tu umieszczone wszystkie dane teleadresowe podmiotu,

c) odnośniki sekcji "Organy"
– są tu umieszczone treści dotyczące zadań organów statutowych jednostki::
- Rady pedagogicznej
- Rady rodziców
- Dyrektora jednostki

d) odnośniki sekcji "Stanowiska"
- umieszczono tu treści dotyczące zadań i kompetencji na poszczególnych stanowiskach etatowych jednostki

e) odnośniki sekcji "Prawo wewnętrzne"
- są tu umieszczone treści dotyczące podstawowych aktów prawa wewnętrznego oraz struktury organizacyjnej i programów nauczania wykorzystywanych w jednostce

 

f) odnośnik "Lokalizacja"
- okreslono tutaj położenie jednostki na planie Miasta Olsztyna

g) odnośnik "Dokumenty"
- znajdują się tu podstawowe dokumenty do ściągnięcia i wykorzystania przez Użytkownika

h) odnośnik "Ogłoszenia"
- zamieszczono tu wszelkie ogłoszenia dotyczące działalności jednostki

i) odnośniki sekcji "Serwis"
- znajdziemy tutaj informacje dotyczące:
- instrukcji korzystania z BIP
- danych kontaktowych redakcji i administratora strony BIP

3. Obszar treści

- znajduje się po prawej stronie menu i w nim wyświetlane są treści zawarte na stronie.

Wyszukiwanie informacji:

Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się
w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć „szukaj”.
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania
może pojawić się wiele pozycji.

W treści poszczególnych informacji można tez znaleźć inne, nie wymienione tu odnośniki do innych obszarów.Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu.
Zawierają one informacje umieszczone w innych dokumentach do zapoznania się lub pobrania.