REKRUTACACJA DO PFRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

prowadzona jest w oparciu o zapisy:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 21 grudnia 2015 r. poz. 2156 - Rozdział 2a)

Uchwały Nr IV/20/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn  DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2015.662

Zarządzenia Nr 15 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2016/2017

TO BĘDZIE POMOCNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM: 

przedszkola-olsztyn.nabory.pl strona rekrutacji dla rodziców

 informator rekrutacyjny przygotowany przez Gminę Olsztyn

 zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Olsztynie

informacje dostępne również na stronie:

www.pm6.olsztyn.pl