STRUKTURA ORGANIZACJI

W przedszkolu jest 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Funkcjonuje 5 oddziałów.

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 4